VDS Legal kan namens u in de meeste gevallen bezwaar maken. Te denken valt daarbij aan bezwaar tegen verkeersboetes (Mulderzaken) en tegen besluiten van de overheid.