VDS Legal kan als bemiddelaar optreden in een juridisch conflict.